ReadyPlanet.com
dot dot
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำนักฯ

                         

                                                                                                                            

 

                   นอกจากที่สำนัก อ.เม้ง ขุนแผน จะมีตัว อ.เม้ง ที่เราท่านทั้งหลายศรัทธาแล้ว ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญหลักๆอยู่อีกหลายอย่าง ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะศิษย์สำนักนี้นั่นคือ

             

            รูปปั้นพ่อขุนแผน ขนาดเท่าคนจริงเป็นสิ่งที่ลูกศิษยืที่นี่ให้ความเคารพอย่างสูงมาก

                                          

         หัวครูพ่อขุนแผน ที่คนในสำนักให้ความเคารพนับถือในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์มาก โดยที่มีคำกล่าวกันเล่นๆว่า" คิดอะไรไม่ออกต้องบอกพ่อ(ขุนแผน) คนที่สำนักมักเรียกพ่อขุนแผนสั้นๆว่า "พ่อ" ซึ่งเหมือนเป็นการฝากตัวเป็นลูกท่าน โดยที่หัวพ่อนี้ อ.เม้ง จะทำการครอบให้กับผู้ที่ศรัทธาทุกวัน

                                          

          หัวพ่อครูฤาษี เป็นรูปหัวครูที่ อ.เม้ง บรรจงสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องระลึกและกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ของท่าน โดยที่หัวพ่อครูฤาษีหัวนี้ อ.เม้ง จะทำการครอบปีละ1ครั้งวันไหว้ครูใหญ่ประจำสำนักช่วงเดือน พฤษภาคม(หัวพ่อครูฤาษีหัวนี้ขลังนัก)

                                         

                หัวองค์พ่อพระพิราพ เป็นครูอีกท่านของสำนักที่คนในสำนักให้ความเคารพนับถือมาก และหลายคนที่ อ.เม้ง ครอบครูพระพิราพให้ไปก็เจริญขึ้นทุกคน ที่ว่าจะแย่ลงไปกว่าเดิมเป็นไม่มี (อ.เม้ง จะทำพิธีครอบครูพระพิราพ ปีละครั้งตอนต้นปี)

                                          

                เจ้าแม่เพ็ญศรี และย่า 

                ใครที่อยากมีโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง ต้องมาไหว้แต่ไม่ต้องบน เพราะท่านทั้งสองชอบช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนอยู่แล้ว

 

              

          และท้ายสุดนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่สำนักและเหมือนเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกศิษย์ คือท่าน อ.เม้ง ขุนแผน ของพวกเรานั่นเอง ผู้ที่มีความเมตตาเปี่ยมล้นและอยากเห็นลูกศิษย์ของท่านเจริญทุกคน

     

        "ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักขุนแผน และบารมีท่าน อ.เม้ง ขุนแผน ได้โปรดคุ้มครองให้กับทุกท่าน อยู่เย็นเป็นสุข ทำอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เจริญในหน้าที่การงานและคิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จทุกสิ่งตามที่ตั้งใจทุกประการ"

        จากใจ webmaster และคณะศิษย์ อ.เม้ง ขุนแผน dot
เกี่ยวกับเรา(สำนัก อ.เม้งขุนแผน)
dot
bulletแผนที่สำนักสักยันต์มหาเสน่ห์ อ.เม้ง ขุนแผน
bulletประวัติ อ.เม้ง ขุนแผน
bulletสนใจเช่าวัตถุมงคล(อ.เม้งขุนแผน)
dot
พิธีกรรมและการสักยันต์ของสำนัก อ.เม้งขุนแผน
dot
bulletครอบครูขุนแผนและลงทองอ.เม้งขุนแผน(ทุกวัน)
bulletลงสุวรรณชิวหา(สกุณาร้อยเล่ห์)
bulletอาบน้ำมนต์ 3 มหา ( มหาเสน่ห์ มหานิยม มหาละลวย ) ทุกวัน
bulletสักยันต์ทางเสน่ห์และโชคลาภ อ.เม้งขุนแผน(ทุกวัน)
dot
Newsletter(อ.เม้งขุนแผน)

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.